Våra vanligaste synfel
Alla människor får förr eller senare sämre syn. Tack och lov går det oftast bra att korrigera med glasögon eller kontaktlinser. Här följer en beskrivning av de vanligaste synfelen.

Närsynthet - Myopi
Närsynthet är kanske det synfel som är lättast att förstå och som de flesta känner till. När man är närsynt ser man suddigt på långt håll. Det beror på att ljuset som kommer in i ögat bryts för mycket och bilden på näthinnan blir suddig. På nära håll ser man däremot bra. Glasögon för närsynthet blir tunna på mitten och tjockare i kanten. Det kallar vi optiker - "minusglas".

Översynthet - Hyperopi
Personer med översynthet har lättare att se på långt håll än på nära. Översynthet beror på att ljuset som kommer in i ögat bryts för lite och bilden på näthinnan blir suddig. Men till skillnad från närsynhet kan ögat oftast kompensera detta (ackommodera) och på så sätt göra bilden skarp. Detta anstränger ögat vilket ofta ger besvär som trötta, irriterade ögon eller huvudvärk. När vi blir äldre avtar ögats förmåga att ackommodera och det gör det svårare att utjämna en översynthet med ökade besvär som följd. Glasögon för översynthet blir tunnast i kanterna och tjockare på mitten. Det kallas "plusglas".

Brytningsfel - Astigmatism
Astigmatism innebär att ögat har olika mycket synfel i olika riktning. Hornhinnan eller ögats lins är olika kupiga beroende på i vilken ledd man mäter. För det mesta är astigmatism kombinerat med närsynhet eller översynhet och då orsakas besvären mest av "grundsynfelet". Astigmatism ger ofta en extra ansträngning på ögonen som ger trötta irriterade ögon om den inte korrigeras.

Ålderssynthet - Presbyopi
I 25-årsåldern börjar den naturliga process som gör att ögat sakta får allt svårare att ställa om skärpan till nära håll. I 40-45-årsåldern börjar de flesta få besvär med läsning och närarbete. Det är då man behöver särskild korrektion på nära håll. Den som har ett annat synfel på avstånd använder ofta progressiva glas som ger bra skärpa på både långt och nära håll. Den som inte har något synfel på avstånd klarar sig kanske med enbart läsglasögon.
Det finns idag ett flertal olika glas som kombinerar seende på flera avstånd för olika användningsområden - när du gör synundersökning informerar vi om vilka glas som kan passa i just din situation.
image
Bottom